Indiener

Vesta vzw

Buurt

Centrum-Stekene (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Vesta Vzw bouwt met Zorg Stekene, Gemeente Stekene en andere partners, in de dorpskern van Stekene, aan een intergenerationele en inclusieve leef-, zorg-, en woonsite, voor alle inwoners, in het bijzonder voor inwoners met een ondersteuningsnood. (Healthy Placemaking).

We zetten in op wederkerigheid en personen met een ondersteuningsvraag mogelijkheden bieden om sociaal gewaardeerde rollen op te nemen. De synergie tussen zorg, werk en vrije tijd staat centraal met aandacht voor een groene omgeving.  We bouwen de site uit tot een pioniersplek.

We doen dit o.b.v. de resultaten vanuit de analyse en zetten in op 3 pijlers nl. intergenerationele ontmoeting en positieve gezondheid/beweging die eenzaamheid en sociaal isolement tegengaat; verbinden, versterken, ondersteunen, in kaart brengen van (in)formele zorg en ondersteunen van mantelzorg.

Contactgegevens

Evelien De Tender - Evelien.de.tender@raakzaam.be

Annelies Van Peteghem - Annelies.van.peteghem@raakzaam.be