Indiener

ELZ Leuven

Buurt

Wijkzorggebied Leuven-Noord (Vlaams-Brabant) 

Korte omschrijving van het project

In Leuven werken we, vanuit een kernteam Zorgzame buurten (ZZB) met vertegenwoordiging van het lokaal bestuur, de eerstelijnszone (ELZ) en het chronic care-project Zorgzaam Leuven (ZZL), aan de realisatie van een stadsbrede, overkoepelende afstemming en ondersteuning van de Leuvense ZZB. Zorgintegratie is een belangrijk aspect in een zorgzame buurt. Vanuit ZZL wordt in die context sterk ingezet op multidisciplinaire buurtteams.

In de buurt, gevormd door de wijken Vaartkom, Ridderbuurt en Sint-Maartensdal, willen we in een breed partnerschap van informele actoren en formele zorgverleners bekijken hoe we het lokale buurtteam m.b.t. zorg- en ondersteuningsvragen nog beter kunnen inzetten en integreren binnen de ZZB. Zo kunnen we de formele en informele zorg beter linken en ondersteunende netwerken rond de grote groep alleenwonenden realiseren. Dat willen we realiseren op een participatieve, actieve en verbindende wijze. Hierbij hanteren we het kader ‘positieve gezondheid’ waarbinnen we specifiek focussen op het psychisch welzijn van buurtbewoners. De lessons’s learned worden gedeeld met de andere Leuvense zorgzame buurten.

Contactgegevens

Lisa Bels
Stafmedewerker ELZ Leuven
lisa.bels@eerste-lijn.be