Indiener

Stad Antwerpen

Buurt

Sint-Jansplein, Antwerpen (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Het project ‘Zorgzaam Sint-Jansplein’ is een verlenging en verdieping van het reeds lopende project ‘Veilig en leefbaar Sint-Jansplein’. Via enkele bewuste ingrepen op het openbaar domein,  geoptimaliseerde afspraken omtrent onderhoud en handhaving, inzet op verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit, stadsontwikkeling, veiligheid,...) willen we een beter en positiever pleingebruik van en voor alle aanwezige doelgroepen. Naast ‘veilig’ en ‘leefbaar’ zetten we nu maximaal in op een ‘Zorgzaam Sint-Jansplein’.

We investeren in extra impulsen op kansen op ontmoeting en activering van pleingebruikers, buurtbewoners, handelaars, horeca en alle andere stakeholders én we bevorderen het sociale weefsel in zijn geheel, waarbij het hele netwerk zorgt voor de buurt, en de buurt ook zorgt voor elkaar.

We introduceren twee tijdelijke krachten. (1) een Pleinconnector die als vervlechter optreedt van alle dynamieken, en die ook pro-actief zal inzetten op het activeren van sleutelfiguren op en rond het plein (primaire focus op handelaars en bewonersgroepen). (2) een Peercoach die zich manifesteert als eerste aanspreekpunt voor de meest kwetsbare doelgroepen op en rond het plein, die met deze groepen activerend aan de slag gaat en werkt rond toeleiding naar de hulpverlening. Deze twee “nieuwelingen” worden geïntegreerd binnen een bestaand netwerk van diensten en organisaties uit de buurt. Mede dankzij deze extra stuwende krachten binnen een bestaand geheel,  kunnen we na het project een sterker en zorgzamer netwerk in de handen achterlaten van de bestaande partnernetwerken, buurtcomités,...

Website

https://www.antwerpen.be/info/61e17d73b7cea9a4db2bbbea/een-zorgzaam-sint-jansplein

Contactgegevens

Manuel Janssens
Projectleider stad Antwerpen
Manuel.janssens@antwerpen.be

Zorgzaam Sint-Jansplein   Zorgzaam Sint-Jansplein