Indiener

Zorgnetwerk Cur@-Z vzw

Buurt

Ruien, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Het project moet een netwerk van mensen mobiliseren vanuit de concrete behoeften in de buurt.  We willen dit doen door:

  1. Systematisch vraaggericht (en niet aanbodgericht) te overleggen, na te denken over en initiatief te nemen tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum in Ruien-centrum;
  2. Te vertrekken vanuit een gezamenlijk georganiseerde professionele omgevingsanalyse (kwantitatief en kwalitatief) zodat niet de eenzaamheid, maar het antwoord tegen eenzaamheid de agenda van het project stuurt;
  3. Engagement te nemen op vlak van een aanbod van kleine ontmoetingskansen in Ruien-centrum als hefboom om de buurt mee te betrekken in buurtanalyse en participatief denkwerk.

Via de financiële steun aan dit project zullen we een deeltijdse buurtwerker engageren, het netwerkoverleg draaiende houden, de kleine ontmoeting faciliteren, en de verdere omgevingsanalyse mogelijk maken op een professionele manier.  Het doel is om mensen samen te brengen voor babbels en overleg, en om de analytische oefening professioneel te laten uitvoeren door een expert-organisatie, in opdracht van het netwerk.