Indiener

OCMW Wevelgem 

Buurt

Wijken gelegen ten noorden van de Sint-Theresiakerk, Wevelgem (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Vanuit het lokaal bestuur – gemeente en OCMW - Wevelgem wordt met het project zorgzame buurten gefocust op de buurt De Posthoorn. Het project wil voortbouwen op een eerste project ‘zorgzame buurten’, dat opgestart werd in 2018. Binnen dat project stonden ontmoeting en het concept ‘vriendelijke buur’ centraal. Buren die elkaar helpen, worden bedankt. Anderen worden gemotiveerd om dit ook te doen.

Naast de verdieping van het voorgaande project wordt werk gemaakt van een antennepunt van het lokaal dienstencentrum Elckerlyc. In het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt nadrukkelijk gesteld dat de lokale dienstencentra invulling geven aan hun rol vanuit het woonzorgdecreet met de focus op de buurten. Het project wordt bovendien gekoppeld aan het project Leefbuurten van het agentschap Binnenlands Bestuur en het Team Vlaams Bouwmeester, zodat ontmoeting, hulp en zorg gefaciliteerd worden binnen de omgeving.

Contactgegevens

Sylvie Desmet
directeur WZC Elckerlyc
sylvie.desmet@wevelgem.be

Hannelore Herman
Centrumleider LDC Het Knooppunt
hannelore.herman@wevelgem.be

Nathalie Verleyen
Administratief medewerker + tijdelijk vervanger centrumleider LDC Elckerlyc
Nathalie.verleyen@wevelgem.be