Indiener

SAAMO Brussel

Buurt

Peterboswijk, Anderlecht

Korte beschrijving van het project

SAAMO Brussel wil in de sociale hoogbouwwijk Peterbos werk maken van een meer structurele aanpak inzake zorg en gezondheid. Vanuit de STEK-werking in Peterbos detecteert SAAMO Brussel de gezondheids- en zorgnoden van  bewoners en legt een link met formele of professionele zorg (algemeen toegankelijke en gespecialiseerde zorg). Op die manier zorgen we ervoor dat bewoners met complexe hulpvragen sneller en makkelijker de weg vinden naar de professionele hulpverlening en dat wij en andere wijkactoren die in Peterbos informele zorg organiseren in deze opdracht meer professionele ondersteuning kunnen krijgen. Onze droom is om tijdens deze twee jaar de contouren uit te tekenen voor een multidisciplinair wijkgezondheidscentrum (of een andere samenwerkingsvorm) in Peterbos, zodat we in de wijk zelf intersectorale samenwerking gericht op preventie, gezondheidsbevordering en integrale zorg en ondersteuning kunnen verduurzamen. 

Website

https://www.saamo.be/brussel/project/stek-peterbos/

Contactgegevens

Katleen Vanlerberghe
Teamcoördinator
katleen.vanlerberghe@saamo.be