Indiener

Gemeente Oudsbergen

Buurt

Nieuwe Kempen, Oudsbergen (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Gedurende 2020-2025 zal Oudsbergen inzetten op zorgzame buurten, met hierin aandacht voor het proactief opsporen van zorgvragen, het faciliteren van ontmoetingen tussen buurtbewoners, het verhogen van de participatie van de burgers aan het sociale en culturele leven en de organisatie van netwerktafels op buurtniveau met als thema’s welzijn, wonen en zorg. Hiervoor zal de gemeente Oudsbergen o.a. samenwerking met RIMO Limburg en hun expertise rond buurtgerichte zorg.