Indiener

Wijkgezondheidscentrum De Punt

Buurt

Wijk Oud-Gentbrugge, Gent (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Als netwerk delen we hetzelfde werkingsgebied en de ambitie om mensen (kwetsbaar en minder kwetsbaar) zo lang mogelijk op een gezonde manier te laten samenleven in de wijk Oud-Gentbrugge. Dat doen we door hen te sterken in de vaardigheid om gezonde keuzes te maken, het zorg- en welzijnsaanbod op een geïntegreerde manier af te stemmen op de noden en te zorgen dat het aanbod toegankelijk is.

Hoe? Op niveau van de hulpverlener: brengen we zorg- en welzijnswerkers, die actief zijn in Oud-Gentbrugge samen in functie van het realiseren van haalbare gezondheidsdoelen voor (inwoners van) de wijk en in functie van het elkaar (expertise) leren kennen, het vertrouwen krijgen in elkaar en het ontwikkelen van een gedeelde visie op zorg(organisatie) voor de inwoners van Gentbrugge.

Op niveau van de (inwoners van de) wijk: werken we aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden door het behalen van vooraf bepaalde realistische gezondheidsdoelen (microniveau). Daarnaast starten we een netwerk op van behulpzame buurtbewoners die een sleutelrol opnemen in de wijk met de bedoeling dat dit een zelforganiserend netwerk wordt waarin de buren zelf het ‘trekkerschap’ opnemen maar ondersteuning krijgen van professionele hulp- en zorgverleners bij problemen die hun petje te boven gaan.

Op niveau van de individuele patiënt/cliënt: worden kleine zorgteams op maat samengesteld om onder regie van patiënt/cliënt/mantelzorger de zorg voor en met de patiënt te organiseren.

Contactgegevens

Isabelle Van de Steene
Coördinator
isabelle@wgcdepunt.be