Indiener

Zorg Tielt

Buurt

Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Tielt (West-Vlaanderen) 

Korte omschrijving van het project

Sinds de fusie van gemeenten (1977) werden Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle toegevoegd als deelgemeenten bij de stad Tielt. De drie deelgemeenten hebben elk hun eigen karakter en elk hun eigen “(kerk)toren”. Zij omvatten samen 50% van de oppervlakte van Tielt en vertegenwoordigen méér dan 25% van de huidige bevolking binnen Tielt.

Tielt biedt als centrumstad heel wat hulp- en dienstverlening aan. Het huidig aanbod bevindt zich echter hoofdzakelijk in de stadskern en is bijgevolg vooral toegankelijk voor personen die daar gemakkelijk geraken. Dat is niet steeds vanzelfsprekend voor inwoners van de deelgemeenten, die ongeveer 5 tot 8 km verwijderd zijn van de stadskern. Via de opzet van de landelijke antennepunten dienstencentrum, richten wij ons op een tweeledig doel. Enerzijds willen we het sociaal isolement in de drie deelgemeenten doorbreken. Anderzijds willen we de hulpverlening toegankelijker maken én onderbescherming tegengaan binnen deze deelgemeenten. Dat in samenwerking met verschillende (zorg)organisaties, landelijke actoren en sleutelfiguren.

Contactgegevens

Michèlle Nachtergaele
Coördinator dienstencentrum onder de Torens 
Michelle.nachtergaele@ztielt.be