Indiener

Stad Roeselare 

Buurt

Centrum Roeselare (West-Vlaanderen) 

Korte omschrijving van het project

In Roeselare hebben we heel wat verschillende organisaties en verenigingen die buurtgericht werken. De verschillende buurten kennen een uitgebreid verenigingsleven en informele samenkomsten. Toch merken we uit gesprekken met inwoners enerzijds en uit de cijfergegevens anderzijds dat het aantal sociale contacten daalt, ondanks een duidelijke nood.

We kozen twee buurten in de wijk Centrum uit waar we voluit gaan voor het principe ‘Oltegoare’. Door in te zetten op twee buurten wensen we goede praktijken uit te wisselen. Het betreft de buurt Ronde Kom waar het participatief samenwerken en het verbinden van organisaties en buurtbewoners in de kinderschoenen staat. Daarnaast is de keuze gemaakt voor de buurt Heilig Hart waar reeds een buurtgericht netwerk is opgestart maar verdere uitwerking nodig is.

We willen in beide buurten inzetten op het tegengaan van vereenzaming en die buurtbewoners bereiken die we tot nu toe nergens bereiken. De diverse partners in het project willen samen met de buurtbewoners inzetten op organiseren van laagdrempelige activiteiten, bekend maken van bestaande initiatieven, uitwisseling tussen organisaties, horen van de stem van de buurt en zo meer. Via participatief en outreachend werken, geloven we in het dynamiseren van deze buurten. Oltegoare lukt het ons!

Contactgegevens

Marte Huyghelier
Beleidsmedewerker jeugd, senioren en toegankelijkheid
marte.huyghelier@roeselare.be