Indiener

Stadsbestuur Halle

Buurt

Buizingen, Halle (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

OkzO: O staat voor onthaal, ontmoeting, k kennismaking en kracht, z zorg en O ondersteuning, ontzorgen. Ook voor Okézo en oxo

Een sterk netwerk richt zich momenteel op de Buizingse betrokken inwoner (via jeugdbeweging, Samana, parochiale werking, Lindegroen leeft,…). Tevens biedt de autochtone Buizingenaar vooral  ondersteuning en hulp aan kwetsbare gezinnen (via buurthuis Ommekaar met tweedehandswinkel,  buurtcafé en sociale kruidenier).

We willen ervoor zorgen dat een sterk en warm ‘onthaal’ van de nieuwe inwoners en kansen bieden tot ‘ontmoeting’ tussen verschillende bevolkingsgroepen zal leiden. Dat moet ervoor zorgen dat de oorspronkelijk Buizingse bevolking en de nieuwe inwoners in een afgebakend gebied (omgeving van de sociale woonwijken) elkaar leren kennen, respect hebben voor elkaars leefgewoontes en dat er verbinding (oxo) ontstaat.

De inwoners die nood hebben aan ‘ondersteuning en zorg’ en slechts in beperkte mate een beroep doen op professionele zorg, willen wij een antwoord bieden door enerzijds de buren beter te leren kennen, anderzijds hen kennis te laten maken met het ondersteunings- en zorglandschap,  mantelzorgers te ontlasten en zorgverlening beter op elkaar af te stemmen.

Als laatste willen we de ‘krachten’ van ‘alle’ inwoners inzetten in de buurt om zo het wij/zij verhaal te doorbreken.

Contactgegevens

Bea Paternot
Clusterverantwoordelijke Dienst gelijke kansen
bea.paternot@halle.be