Indiener

OCMW Sint-Pieters-Leeuw

Buurt

Negenmanneke, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

Uit de buurtanalyses is gebleken dat de wijk Negenmanneke één van de meest kwetsbare bevolkingssamenstellingen in Sint-Pieters-Leeuw heeft. Om hierop te kunnen inspelen stellen we een medewerker “zorgzame buurten” aan die, vanuit lokaal dienstencentrum Negenhof te Negenmanneke, gedurende 2 jaar in de verdere uitbouw van buurtgerichte zorg voorziet.

Concreet wordt gewerkt aan het versterken van sociale netwerken, het ondersteunen van sociaal gewaardeerde rollen, het detecteren van zorgnoden en de toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning. We maken hierbij gebruik van verschillende methodieken, waaronder (1) het gebruik van de wijkmobiel, (2) projectwerk en (3) via de uitbouw van wijkmomenten (een wijkgericht overleg tussen verschillende zorgpartners over complexe zorg- en hulverleningssituaties). De stuurgroep Buurtgerichte Zorg treedt op als trekker van het netwerk, maar betrekt steeds allerlei actoren in de nabije omgeving bij de uitwerking van het project.

Contactgegevens

Wenke Peetroons
Coördinator lokale dienstencentra
wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be