Indiener

GZA Zorg en wonen, Campus De Hazelaar

Buurt

Wijk rond zorgcampus De Hazelaar, Kontich (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Zorgcampus De Hazelaar is gelegen in het centrum van Kontich en geeft antwoord op zeer uiteenlopende zorgvragen, van de preventieve knipperlichtfunctie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen tot tijdelijke revalidatie en definitief verblijf . Met het lokaal dienstencentrum De Wilg maakt De Hazelaar reeds langere tijd een verbinding met de wijk rondom De Hazelaar.

Wij onderschrijven als woonzorgvoorziening het belang en de meerwaarde van  formele en informele zorg buiten de muren van de zorgcampus. We bundelen alle vraaggestuurde injecties (lokale realiteit als vertrekpunt), dat het LDC samen met het lokaal bestuur geeft in haar opdracht om buurtgerichte zorg te ontwikkelen in één ‘multidosis’ om te komen tot een ‘Zorgzame buurt’.

Daardoor krijgt ons net minder mazen, detecteren we zowel proactief, preventief als curatief noden, kunnen we snel een antwoord bieden en toeleiden naar de juiste zorg maar ook outreachend werken. We focussen ons in de eerste plaats op de senioren, maar nemen tegelijk de noden van heel de buurt mee via bevragingen en buurtbabbels. Zo nemen generaties bottom-up zelf het roer in handen om elkaar te helpen. Het lokaal bestuur onderschrijft daarbij de intentie dit wijkgerichte pilootproject ‘zorgzame buurten’ gemeentebreed uit te rollen.

Contactgegevens

Veerle Corremans
Directeur WZC De Hazelaar
veerle.corremans@gza.be