Indiener

Rotonde vzw

Buurt

Stabroek (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

Met dit project willen we als vergunde zorgaanbieder voor personen met een beperking de Vlaamse beleidsdoelstelling voor een inclusieve samenleving en intersectorale samenwerking in welzijn verder versterken. Ons project draait rond welzijn en gezondheid enerzijds en anderzijds rond inclusie en sociale cohesie : verbinden, versterken en herwaarderen. Met onze buurt en op de gemeenschap gerichte visie zijn we naar het Lokaal Bestuur Stabroek gestapt en zijn we samen met hen enthousiast aan de slag gegaan.

De buurt Molenhoek is het werkgebied voor het project. Het is de oude dorpskern waar oud en nieuw samen komen. Oude en nieuwe of gerenoveerde woningen, oudere en jongere bewoners, 'drukke' gezinnen, oudere koppels en alleenstaanden. In gesprekken met bewoners horen we dat de samenhang kris kras door de buurt uitdooft; omdat oudere actieve buurtbewoners nog ouder worden of verdwijnen. Her en der zie je ook een heropleving. Daar waar de samenhang verdwijnt, zijn er reeds diverse concrete ideeën uitgesproken. We willen de bewoners met elkaar in contact te brengen, gaan met hen op zoek naar oude gewoonten; bijvoorbeeld : straatfeesten, het kleine helpen, ... . Verschillende buurtbewoners hebben aangegeven aanspreekbaar te zijn om hier mee hun schouders onder te zetten.

We zullen in het bijzonder oog hebben voor de noden van de oudere bewoners en hier kijken hoe we informele en formele zorg kunnen verbinden.