Wat

Het pilootproject ontwikkelt en begeleidt concrete praktijken die inzetten op de acht functies van het referentiekader ‘buurtgerichte zorg’ op weg naar inclusieve en zorgzame buurten. En dit in nauwe samenwerking met een regisserend lokaal bestuur.

Waar

De gemeenten Pelt, Hamont-Achel, Deerlijk en Moorslede

Wie

Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen zijn de initiatiefnemers. Het project wordt gerealiseerd met de steun van CERA, Porticus en het Fonds Dr. Daniel De Coninck. Voor de inhoudelijke en wetenschappelijke reflectie werken we samen met VVSG, Vonk3 van de Thomas More Hogeschool en UCLL.

Inhoud (kort)

Lokale besturen worden uitgedaagd om hun sociaal beleid in hun buurten – dicht bij de bewoners - vorm te geven, met bijzondere aandacht voor de bewoners die de weg naar hulp niet vinden en/of nood hebben aan sociaal contact.
Praktijkontwikkeling (methodieken, werkwijzen) voor de 8 functies van buurtgerichte zorg staat centraal :

 • De aanpak brengt een proces op gang en stimuleert lokale samenwerking
 • De aanpak steunt op een gedragen visie op duurzaam lokaal welzijnsbeleid en gedeelde verantwoordelijkheid
 • Het vergt een samenhangende aanpak van wonen, zorg en welzijn
 • Extra aandacht voor afstemming ook op bewoners in kwetsbare posities en verdoken armoede in landelijke en kleinschalige omgevingen
 • Proactief handelen en participatief werken zijn belangrijke principes in de aanpak
 • Kennisdelen en uitwisselen van opgebouwde knowhow ook met meerdere gemeenten

Bereik en impact (tot op vandaag)

Enkele realisaties voor functies van buurtgerichte zorg:

 • Stappenplan en werkmethodes voor buurtanalyse
 • Detectie van zorgnoden met doorverwijskaarten voor professionelen en inzet bezoekersteams voor ouderen
 • Inspiratiegids voor veranderingsgerichte communicatie
 • Interne organisatie lokaal bestuur als basis voor de uitbouw van buurtgerichte zorg
 • Ontwerp actieplan voor langere termijn
 • Werkgroepen op buurtniveau met partners en bewoners

Timing

Het project ging van start in september 2018 en loopt tot juli 2022.

Leerpunten

 • Het inzetten op de functies van buurtgerichte zorg, vraagt bij aanvang om een realistische planning en een interne gemeentelijke organisatie (iedereen denkt buurtgericht mee). Met deze aanpak werk je op lange termijn : stap voor stap vanuit een stevige basis.
 • Corona heeft de inzet op ‘meer net’ stevig afgeremd. Aandachtspunten uit buurtanalyses en detectie konden nauwelijks vertaald worden naar acties en effectieve samenwerking (werkgroepen met bewoners, de eerste lijn) in de buurt.
 • Een clustering van de 8 functies van buurtgerichte zorg zorgde een helder referentiekader. Sommige functies horen bij elkaar en spelen op elkaar in.

Toekomst

In het voorjaar van 2022 stellen we onze inzichten, methodieken en werkwijzen op een gebruiksvriendelijke, toegankelijke manier ter beschikking van alle geïnteresseerden.

Meer weten?

https://www.rimo.be/project/buurtgerichte-zorg/
http://www.samenlevingsopbouwwvl.be/zorgzame-buurten
https://www.samenlevingsopbouw.be/nieuws/590-pilootproject-zorgzame-buurten

scoring van de 8 functies van buurtgerichte zorg (1-5) Analyse, evaluatie en impact (4) Partnerschappen en samenwerking, gericht op preventie, gezondheidsbevordering en integrale zorg en ondersteuning (4) Sensibiliseren en informeren (m.h.o.o. het verhogen van de gastvrijheid van de buurt, het verhogen van de zorggeletterdheid en/ of het aantonen van impact) (3) Sociale netwerken versterken (2) Sociaal gewaardeerde rollen creëren (2) Zorgnoden detecteren (4) Zorgtoeleiding (4) Beleidsadvisering vanuit de straat (3)