Indiener

vzw Vijvens

Buurt

De Marolle, Kruisem (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Begin 2022 wordt in de buurt de Marolle (gelegen in de gemeente Kruisem) door VZW Vijvens de site Waegebrughe in gebruik genomen. Deze site zal diverse voorzieningen voor ouderen huisvesten (: WZC, CKV, GAW, DVC,…). Hierdoor wordt de Marolle (een buurt met ca 800 inwoners) éénsklaps versterkt met ca 150 nieuwe bewoners, bewoners die zo goed als allen tot de leeftijdscategorie 75+ zullen behoren. We willen de bestaande dorpsfunctie niet destabiliseren, maar integendeel naar een hoger niveau tillen door waar mogelijk zinvolle ontmoetingen te creëren tussen alle buurtactoren (buurtbewoners, bewoners site Waegebrughe, mantelzorgers, schoolgaande jeugd, leden jeugdvereniging, personeel school, personeel VZW,...), waardoor de cohesie binnen de buurt versterkt om van daaruit een meer veerkrachtige en solidaire buurt te worden en zo het kleine helpen te faciliteren.

Tegelijkertijd willen we, door als open huis te fungeren, de huidige bewoners naar de site toeleiden, zodat alle buurtactoren met zorgnoden (fysiek, psychisch, sociaal,…) niet alleen gedetecteerd worden, maar vanuit de site samen met diverse partners ondersteund worden in hun zoektocht naar een antwoord op maat. We willen dus, samen met buurtbewoners, wijkraad, lokale verenigingen, ouderenraad en gemeente, een “Marolle in beweging” realiseren, waar levenskwaliteit centraal staat en waar bewoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Website

https://www.facebook.com/VzwVijvens/
https://www.vijvens.be

Contactgegevens

Delphine Blancke
Manager Extramurale Zorg
d.blancke@stpetrus.be