Indiener

Gemeente Pelt

Buurt

Lindelhoeven, Pelt (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Ons project ‘Lindelhoeven, zorgzaam dorp van de toekomst’ zet in op een buurtgerichte aanpak van de thema's wonen, zorg, gezondheid en welzijn. Lindelhoeven is om verschillende redenen een dorp in transitie. Omwille van recente ruimtelijke ontwikkelingen in de kern van het dorp (o.a. sterke toename van het aantal appartementen) is de samenstelling van de bevolking en de sociale dynamiek in het dorp gewijzigd. Het sociaal weefsel staat onder druk. De klassieke verenigingen en ‘buurtschappen’ zijn er nog maar hebben het moeilijk.Anderzijds biedt de recente infrastructurele vernieuwing (brede school concept) ook nieuwe kansen.

Twee grote zorginstellingen (vzw Stijn en vzw Integro) hebben de intentie om samen een innovatief woonzorgproject te ontwikkelen in de kern van het dorp. De initiatiefnemers voeren de inclusiegedachte en de principes van de zorgzame buurt hoog in het vaandel. We benaderen het project vanuit het referentiekader ‘buurtgerichte zorg', zoals dit werd ontwikkeld binnen het pilootproject ‘Minder mazen, meer net’ met o.a. de 8 bouwstenen van de VVSG. Pelt is één van de vier deelnemende pilootgemeenten aan het project: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/minder-mazen-meer-net.

Het project in Lindelhoeven wordt uitgevoerd vanuit een sterk netwerk, een netwerk met zowel formele zorgpartners als lokale informele zorgpartners. Participatie is de basis om te komen tot verbinding tussen inwoners onderling, tussen inwoners en zorgactoren en tussen zorgactoren onderling. Dit is de basis om samen te bouwen aan een lokale samenleving die gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en op het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

Contactgegevens

Gunther Brebels
gunther.brebels@gemeentepelt.be