Indiener

OCMW Leopoldsburg

Buurt

Centrum Leopoldsburg (Limburg)

Korte omschrijving van het project

De kern van het project in Leopoldsburg is om vanuit de huidige ontmoetingsplaatsen de sprong te maken van ontmoeting naar zorgzaamheid en hierdoor de levenskwaliteit en welbevinden van de inwoners te verbeteren. Dat willen we realiseren door de bestaande ontmoetingsplaatsen te herbekijken en te verbeteren, het veiligheidsgevoel te vergroten en meer uit te nodigen naar ontmoeting. Sommige plaatsen zijn slecht verlicht, slechte staat van de infrastructuur, hangjongeren.... en is er weinig tot geen sociale controle.

We willen van deze ontmoetingsplaatsen plaatsen maken met meer toegangspoorten tot formele en informele hulp. Deze ondersteuning kan via het professioneel aanbod en ook informeel, door buren, mantelzorgers of andere vrijwilligers worden aangeboden. Als lokaal bestuur willen we dit faciliteren door een projectmedewerker die, samen met de buurt, de noden nog meer zal verduidelijken en de talenten en kansen zichtbaar krijgt om tot concrete acties over te gaan.

Contactgegevens

Ben Colaers
Centrumleider LDC 'Den Tuinhoek'
zorgzamebuurten@leopoldsburg.be