Indiener

Vereniging voor Solidariteit vzw

Buurt

Antwerps district Merksem (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

LdO! is een programma ter ondersteuning van thuiswonende 80-plussers. De methodologie wordt in Italië al 15 jaar toegepast en heeft bewezen doeltreffend te zijn. LdO! wordt in Merksem opgestart als eerste stap naar verdere Europese verspreiding. De basis van de  werkwijze is het actief contacteren van de doelgroep via telefoon en huisbezoek.

Door netwerkvorming met bestaande diensten legt LdO! de focus op preventie en beoogt het betere toeleiding tot de professionele zorg. Door ALLE 80-plussers in het doelgebied actief te contacteren, worden ook de meest kwetsbare bereikt. Om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden en oudervriendelijk omgevingen te creëren zet LdO! sterk in op buurtzorg (buren, handelaars, verenigingen), het inschakelen van vrijwilligers en de samenwerking met alle zorg- en welzijnsactoren. Door zorgnoden tijdig te detecteren worden onnodige ziekenhuisopnames en ongewilde rusthuisopnames voorkomen.

Website 

www.levedeouderen.be

Contactgegevens

Katrien Van de Weghe
Coördinator Leve de Ouderen! Antwerpen
katrien.vandeweghe@santegidio.be