Indiener

OCMW Kortrijk 

Buurt

Kransvijver, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Onder de noemer Kransvijver Zorgt wil OCMW Kortrijk wijk De Kransvijver in de Kortrijkse deelgemeente Heule uitbouwen tot een zorgzame buurt. We doen dit samen met netwerkpartners ELZ regio Kortrijk, Groep Zorg H. Familie, wijkcentrum De Zevenkamer, directie welzijn van de stad Kortrijk, vzw Oranjehuis, huisartsenpraktijk de Peperstaat, de lokale apotheek, thuisverpleger en kinesist, wijkagent, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vzw, Familiehulp, Familiezorg, Bond Moyson, Revalidatiecentrum Accent,  en alle buurtbewoners.

Op basis van de zorg- en welzijnsnoden van de buurtbewoners, maar ook op basis van de opportuniteiten die zich aanbieden in de wijk, willen we inzetten op de uitbouw van een buurtnetwerk en een zorg- en welzijnsplatform. We geven dit vorm in participatie met de buurtbewoners en de aanwezige zorg- en welzijnsactoren. Het ultieme doel is dat alle buurtbewoners, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning en vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen.

Contactgegevens

Evelyn Dierick
Teamverantwoordelijke OCMW Kortrijk
evelyn.dierick@kortrijk.be