Indiener

Wijkgezondheidscentrum de Central

Buurt

De wijk ‘Kop van Kessel-Lo’ met uitbreiding van het Heuvelhof en Blauwput (in deelgemeente Kessel-Lo), Leuven (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

Vanuit de zorgzame buurtwerking, met zijn ontstaan binnen de Leuvense buurt ‘Kop van Kessel-Lo’, ontstonden verschillende losse initiatieven rond de verbetering van de individuele levensstijl. Voor bewoners die niet voldoende zijn ingebed in een sociaal-, en of zorgnetwerk kunnen drempels heel hoog zijn om aandacht te besteden aan hun levensstijl en gezondheid en om de kennis errond te vergroten.

Uit onze contacten met deze bewoners leren we dat ze het helpend vinden om hierin ondersteund te worden. Die ondersteuning wordt aangeboden op verschillende niveaus. We werken drempelverlagend door te starten bij het reeds bestaande aanbod en door op een outreachende manier vanuit vertrouwde en bekende ontmoetingsplekken en met gekende zorgaanbieders aan de slag te gaan. Deze actoren werken samen rond diverse gezondheidsthema’s waardoor ze vraaggericht aan de slag gaan. Tegelijk worden bewoners aangesproken op hun kracht en ervaring, die ze kunnen inzetten in de buurt.