Indiener

Gemeente /Sociaal Huis Beernem

Buurt

Oedelem-Centrum/markt + nabijgelegen straten, Beernem (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Reeds in de Griekse en Romeinse oudheid speelden de agora en het forum, gemeenschappelijke ruimten waar mensen elkaar konden ontmoeten en winkelen, een cruciale rol in de samenleving. De huidige samenleving ziet er inmiddels volledig anders uit: ontmoetingsruimten maken plaats voor fora waar mensen online samen komen; vele diensten verdwijnen stilaan uit het straatbeeld en het onlineshoppen en -bankieren wordt de norm. Wie de keuze maakt om zich in ‘ real life ‘ te verplaatsen, wordt op het platteland nog eens geconfronteerd met een bijkomende belemmering, namelijk vervoersarmoede.

Vermelde tendensen in het licht van de vermaatschappelijking van de zorg vragen om een beleid waar mensen zich kunnen engageren, vanuit de overtuiging dat verbondenheid en contact, bijdragen tot de kwaliteit van het leven in hun eigen, bruisende buurt.

Uitgaande van deze noden en behoeften wenst het lokaal bestuur in samenwerking met diverse stakeholders, via de mobiele kruidenier “De Komkommer”, in te zetten op 3 pijlers:

  1. De mobiele kruidenier als ontmoetingsplaats met een sociale functie (komkommer: Kom, kom erbij, we zijn bekommerd om elkaar). Hierbij willen we ook speciale aandacht hebben voor de meest sociaal kwetsbaren.
  2. De mobiele kruidenier als antwoord op mobiliteitsproblemen (komkommer: Kom, kom erbij, het is nabij).
  3. De mobiele kruidenier als buurtwinkel met de nadruk op de korte keten en samenwerking met lokale handelaars en producenten (komkommer : een gezonde groente van eigen bodem).

Contactgegevens

Hilde Versteele
Diensthoofd sociale dienst
hilde.versteele@beernem.be