Impactgericht werken is een manier om af te bakenen waarop je buurt zal focussen. Welke maatschappelijke verandering pak je aan, en wie heb je daarvoor nodig? Door vanuit de beoogde impact acties op korte en lange termijn te formuleren krijg je meer vat op de maatschappelijke verandering.