Indiener

OCMW Tongeren

Buurt

Paspoel, Tongeren (Limburg)

Korte omschrijving van het project

De kernpartners , OCMW en stad Tongeren, RIMO Limburg en SHM WOONZO, hebben de voorbije jaren ingezet om de sociale woonbuurt ‘Paspoel’ te laten evolueren naar een zorgzame buurt. Vanuit een bottom-up methodiek zijn tal van initiatieven  ontstaan die ontmoeting en sociale cohesie stimuleren, waarbij outreachend gewerkt wordt en toegeleid wordt naar hulp- en dienstverlening. SHM Woonzo stelt een buurthuis ter beschikking.

Stadsbreed werd in december 2020 een coördinator buurtgerichte zorg aangesteld, die het projectkader ‘zorgzame buurten’ mee uitrolt. Er is een buurtanalyse opgesteld.  Het project ’#iedereen buitengewoon in Paspoel’ zet dit proces verder. Focus ligt hierbij op digitale inclusie, buurtzorg,  gemeenschapsvorming, gezondheidsbevordering  en het vernieuwend werken rond detectie, toeleiding, sociale netwerken en inclusieve rollen i.s.m. de clusters zorg en welzijn van ELZ-ZOLim in functie van een thuiszorg op maat van de buurtbewoners.

Contactgegevens

Brecht Jans
Coördinator Buurtgerichte Zorg
brecht.jans@depiepel.be