Indiener

Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Sprankel

Buurt

Holsbeek (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

Het project is een initiatief van de Welzijnsraad van Holsbeek. Die welzijnsraad is samengesteld uit geëngageerde burgers, vertegenwoordigers van allerhande zorg- en welzijnsorganisaties en de leden van het lokaal bestuur. Gezien de grootte (10.000 inwoners), de aaneensluiting van bebouwing en de nood aan dit project die leeft binnen heel de gemeente, beschouwen we de hele gemeente als één buurt.

Na een uitgebreide buurtanalyse en grondig debat, werd beslist om vanuit het thema mantelzorg van Holsbeek een zorgzaam dorp of “manteldorp” te maken,  want geen zorg zonder mantelzorg. De eerste doelstelling van het project is het ondersteunen van de gekende mantelzorgers. De tweede is het vinden en, indien gewenst, ondersteunen van “verdoken” mantelzorgers. De derde en laatste doelstelling is het creëren van nieuwe mantelzorgnetwerken rond zorgbehoevende mensen.

Contactgegevens

Linda Van Campenhout
Projectcoördinator 
Buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be