Indiener

Gemeente Heusden-Zolder

Buurt

Wijk Heusden-Centrum, Heusden-Zolder (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Met het Lokaal Dienstencentrum De Zandloper, het Sociaal Huis, het Huis van het Kind, wijkwerking Heusden-Cité en het Koala-project vormen we een welzijnsnetwerk van gemeentelijke diensten die elk vanuit hun specifieke opdracht, naar specifieke doelgroepen initiatieven opzetten die bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt Heusden-Centrum. 

Ondanks de aanwezige dienstverlening in de buurt stellen alle partners vast dat een steeds grotere groep bewoners kampen met eenzaamheid en/of sociale isolatie. Met het project zorgzame buurt willen we ertoe bijdragen dat het netwerk versterkt wordt in de buurt voor jong en oud, zodat iedereen (ongeacht verschillende culturele achtergronden) zich thuis voelt in de buurt, er kansen tot ontmoeting zijn en buren elkaar helpen. Kortom dat het netwerk, formeel en informeel versterkt wordt en waar de toegankelijkheid van de dienstverlening maximaal is. Een buurt met meer net en minder mazen!

Contactgegevens

An Palmans 
an.palmans@heusden-zolder.be