Indiener

OCMW Putte

Buurt

Grasheide, Putte (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

Het lokaal dienstencentrum wil een buurtgerichte werking uitbouwen in Grasheide (MJP 2020-2025), met de focus op verbinding: enerzijds door ontmoeting in de buurt te organiseren, anderzijds door verbinding te leggen tussen (zorg)vragen en (zorg)aanbod:

  1. Lokale initiatieven ondersteunen in organiseren van ontmoeting en aanvullen waar nodig
  2. Inwoners proactief en outreachend informeren over de lokale voorzieningen op vlak van zorg-, dienstverlening en welzijn, en de informatie in samenwerking met de lokale partners vormgeven
  3. Bij de inwoners te peilen naar individuele (zorg)noden en talenten en deze waar mogelijk met elkaar verbinden of toeleiden naar gepaste zorg- of dienstverleners
  4. Aanvullende informele zorg te voorzien daar waar er hiaten zijn

Hiervoor wordt een samenwerking met het lokale netwerk, de dorpsraad, aangegaan.