Indiener

Stad Geel

Buurt

Sint-Dimpna, Geel (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Het project zorgzame buurten 'Geel Bu(u)rt door' wil samen met het bestaande project Geel Bu(u)rt verder bouwen aan een zorgzame buurt waar de informele zorg door buren in verbinding staat met de professionele zorg aan huis (thuis). Door in te zetten op:

  1. Zorgzame praktijken waarbij huisartsen en thuisverpleegkundigen voor kleine niet-medische zorgvragen van hun patiënten een beroep kunnen doen op buurtbewoners.
  2. Zorgzaam ziekenhuis thuis waarbij specialisten uit het ziekenhuis kwetsbare patiënten in hun eigen buurt gaan ontmoeten. Hier ligt de focus op het nauw betrekken van woonzorgcentra en dienstencentra. 
  3. Zorgzaam Sociaal huis/lokaal bestuur waarbij we met de Luysterkeet een decentrale werking van ons dienstencentrum Luysterbos aanbieden. Daardoor kunnen we nog meer inzetten op ontmoeting en verbinding in de buurt en het verhogen van betrokkenheid en zorg dragen voor elkaar waar nodig.

Contactgegevens

Greet Verellen
Diensthoofd Sociale Zorg
socialezorg@geel.be