Wat

Met het project E-learning willen we digitale uitsluiting voorkomen en e-inclusie bevorderen bij senioren en mensen in armoede door in te zetten op preventie, het versterken van digitale vaardigheden en mogelijkheden te creëren.

Waar

In de drie lokale dienstencentra en de hoofdbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.

Wie

De lokale dienstencentra en de hoofdbibliotheek in samenwerking met de lokale politie, sociaal-culturele verenigen, vormingsinstellingen, banken, enz.

Inhoud

Steeds meer bankkantoren sluiten de deuren en verwijzen naar online bankieren. Doelgroepen zoals senioren en mensen in armoede worden hierdoor vaak uitgesloten omdat zij bepaalde competenties, de nodige apparatuur of een internetconnectie missen. Met het project E-learning zetten we enerzijds in op empowerment en vaardigheden (door workshops te organiseren) en anderzijds op toegankelijke computerhoekjes waar mensen hun vaardigheden in de praktijk kunnen omzetten.

Thema’s workshops: “Hoe kritisch omgaan met het internet?”, “Online bankieren”, “Itsme”, “Myminfin”,…

Bereik en impact

Voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw met specifieke aandacht voor senioren en mensen in armoede. Een workshop kost 5 euro; mensen met een UiTPAS betalen 1 euro. We stellen gratis computerhoekjes beschikbaar voor iedereen.

Timing

Installatie van de computerhoekjes: mei 2021
Workshops: vanaf juni 2021

Leerpunten

Nog te bepalen aan de hand van permanente evaluatie.

Toekomst

We willen het project inbedden in het permanente aanbod van de lokale dienstencentra.

Door middel van evaluatie gaan we na hoe haalbaar dit alles is en of er een (grote) groep ontstaat die permanente ondersteuning nodig heeft omdat zij niet over de competenties (kunnen) beschikken (bv. door een hoge leeftijd) waardoor we niet kunnen verwachten dat zij zelfstandig worden in deze materie. Voor hen denken we na over mogelijke andere actieplannen.

scoring van de 8 bouwstenen van een zorgzame buurt (1-5): analyse, evaluatie en impact: 3, intersectorale samenwerking: 4, sensibiliseren en informeren: 3, sociale netwerken: 3, krachten en talenten: 4, detectie van zorgnoden: 3, toeleiding naar zorg: 3, beleidsadvisering: 3