Indiener

Gemeente Liedekerke

Buurt

Opperstraat, Fabriekstraat, alle Zijwegen, Vrijheidsstraat, Hoeksken, Cathembaan, begin Meregrachtstraat, bovenkant Papenbergstraat, tussenstuk Molenstraat en Affligemsestraat.

Liedekerke (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

D’ Opperstraat, ooit “de kolkende levensader van de gemeente”, heeft nood aan een nieuw leven. De buurt bruiste ooit van energie met onder andere dancings, een cinema, een tal van winkeliers en een groot gevoel van samenhorigheid. Daarom wil lokaal bestuur Liedekerke, ondersteund door eerstelijnszone AMALO, de buurt opwaarderen in al zijn facetten.

Liedekerke wil een fijne buurtdynamiek voor zijn inwoners waar iedereen een eigen plaats krijgt en in zijn kracht gezet wordt. Een onmisbare factor in het slagen van dit project is de input van onze buurtbewoners en lokale handelaren. Wij willen samen met hen een sociaal buurtnetwerk creëren waar men zich op kan beroepen om zo de vraagverlegenheid, acceptatieschroom en handelingsverlegenheid te doorbreken. Een buurt waar kwetsbaarheid opgespoord en zelf vermeden wordt en waar vereenzaming geen kans krijgt. We willen het hulpaanbod te kennen geven aan buurtbewoners en bijgevolg ook vraag en -aanbod efficiënter koppelen. We willen een buurt verwezenlijken waar veiligheid, verbinding en doorbreken van sociaal isolement centraal staat.

Kortom, een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Contactgegevens

Femke De Dobbeleer

Projectcoördinator Samen Leven

femke.dedobbeleer@liedekerke.be