Indiener

Gemeente Liedekerke

Buurt

Buurt ‘Opperstraat’, Liedekerke (Vlaams-Brabant) 

Korte omschrijving van het project

Verschillende diensten van lokaal bestuur Liedekerke, ondersteund door eerstelijnszone AMALO, hebben als doel om van de buurt Opperstraat een zorgzame buurt te maken. We willen ontmoetingsplaatsen creëren om sociaal isolement tegen te gaan, om ontmoetingen en burenbabbels te stimuleren en om participatie van en interactie tussen een diverse groep mensen in de buurt aan te moedigen.

Zo hopen we polarisatie tegen te gaan, samen met de buurt activiteiten te organiseren, draagvlak te creëren en impulsen te geven om tot sociale interactie te komen die uitmondt in een fijne buurtdynamiek. Hierdoor ontwikkelt er een sociaal netwerk, een groep ‘vrijwilligers’ waarop buren een beroep kunnen doen bij hulpvragen en die de weg vinden naar het lokaal bestuur bij noden en burgerinitiatieven.

Contactgegevens

Liesbet Deraedt
Clustermanager inwoners & vrije tijd
liesbet.deraedt@liedekerke.be