Indiener

vzwUbuntuAchtkanter 

Buurt

Europawijk in Zwevegem (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Diversiteit geeft kleur aan de Europawijk in Zwevegem. Door de zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen botsen buurtbewoners nog te vaak op muren in hun directe leefomgeving. In de Ierlandlaan (Europawijk) is er onlangs een uniek woonproject gestart voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen maar geen of een zeer beperkt zorgbudget hebben. Vanuit dit prille initiatief én ons geloof dat diversiteit kan leiden tot creativiteit en innovatie, zetten we actief in op de krachten van alle partners en in het bijzonder deze van de  buurtbewoners.

Vanuit een holistische visie op gezondheid en welzijn, willen we een healthy place creëren in de wijk waarbij we integraal, rekening houden met sociale, economische en ecologische determinanten. We ontwikkelen een radarwerk waarbij de krachten van informele, reguliere en gespecialiseerde hulp- en zorgpartners zijn gebundeld, afgestemd en efficiënt SAMEN-werken (krachtgericht én doelgericht). Een leer- en inspiratiemodelmodel zal de bouwstenen en methodiek aanreiken om ook diverse andere buurten in de gemeente te laten groeien tot ‘zorgzame buurten’ en “Healty Places”.

Contactgegevens

Nele Demets
Coach Organisatieontwikkeling
nele.demets@groepubuntu.be