Indiener

Eerstelijnszone Antwerpen-Oost 

Buurt

De wijken ‘Deurne-Zuidwest’ en ‘Deurne-Zuidoost’ (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Deurne Zuid is een wijk die vaak over het hoofd wordt gezien doordat de wijk Deurne Noord door meer expliciete problematieken vaak de focus is van sociale projecten. Ons onderzoek toont aan dat er in Deurne Zuid ook heel wat noden zijn. Meer bepaald richten we ons met dit project op

  1. Ontmoeting en vrijetijdsaanbod door (her)opstart van een buurtcomité en het meer openstellen van buurtgerichte activiteiten van partners;
  2. Mentaal welzijn door het aanbieden van vormingen die buren en lokale professionals ondersteunen in hun veerkracht en hen vaardig maken om psychische zorgnoden bij anderen te detecteren en ondersteunen;
  3. Het extra ondersteunen van (kans) arme burgers door hen actief te informeren over hun sociale rechten, buurtgerichte initiatieven en te verbinden met kansrijke buddy’s;
  4. Het kleine helpen door buren te verbinden met vrijwilligerswerk dat bij hun krachten en interesses past en deze in te zetten voor elkaar;
  5. Intersectorale samenwerking door verschillende organisaties samen te brengen in een stuurgroep die samen buurtgerichte acties opzetten.

Contactgegevens

Kathleen Debruyne 
info@elzaoost.be