Indiener

LEJO vzw

Buurt

Deelgemeente Doornzele, Evergem (Oost-Vlaanderen) 

Korte omschrijving van het project

Compot is een ervaringsgerichte plek in Doornzele (Evergem) waar ruimte is voor ontmoeting, verbinding en kracht van authentieke beweging en er plaats wordt gemaakt voor experimentele ruimte van eigenzinnige ideeën. Een plek voor jongeren in maatschappelijke kwetsbare posities, vrijwilligers, buurtbewoners, teams en nieuwsgierige bezoekers. Momenteel groeit de beweging van verschillende actoren op onze site en we willen met zorgzame buurten de verbinding leggen tussen al deze actoren om elkaar te versterken en nieuwe initiatieven te laten groeien. Daarnaast willen we het systeem van ‘het kleine helpen’ verder uitrollen door buren te ondersteunen vanuit onze dagelijkse werking met jongeren en te werken met wederkerigheid of return als onderlinge steun. Deze return kan iedereen zelf bepalen naargelang zijn/haar mogelijkheden.

Website 

www.compot.be
www.facebook.com/compot.doornzele