Indiener

Lus vzw

Buurt

Antwerpen-Linkeroever (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Dit project wil in Antwerpen-Linkeroever meer verbondenheid tussen haar inwoners stimuleren en zo een stevige basis leggen voor de uitbouw van een zorgzame buurt, een zogenaamde Linkeroever-BUURTZORG-lus.

Vertrekpunt is de vaststelling van buurtbewoners dat betrokkenheid op elkaar en het spontaan zorgdragen voor elkaar in de buurt onder druk komt te staan om verschillende redenen:

  1. Er veel 65-plussers wonen die in een levensfase terecht komen waarbij de kansen op ontmoeting inkrimpen na hun pensioen, familie- en vrienden wegvallen, mobiliteit en zelfstandigheid afnemen en eenzaamheid toeneemt
  2. Mensen de voeling met hun buurt verliezen omdat vertrouwde buren verdwijnen en nieuwe (nog) niet gekend zijn of omdat ze er zelf pas kwamen wonen.
  3. Ziekte, ouderdom, armoede, psychische kwetsbaarheid de nood aan ondersteuning bij veel mensen doet toenemen maar echte zorg-op-maat in al zijn uitingsvormen niet evident is.

Contactgegevens

Geertrui Vandelanotte
Directie Lus vzw
geertrui.vandelanotte@lusvzw.be