Indiener

OCMW Lokeren

Buurt

Centrumwijk, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

In de buurt ‘centrum Lokeren’ woont een grote groep ouderen, zijn veel sociale woningen met kansarme bewoners, worden personen met een beperking begeleid in zelfstandig wonen, leeft een groep inwoners met niet-Belgische herkomst,… samengevat: een zeer diverse bevolkingsgroep.

De doelstelling van het project is tweevoudig: enerzijds de kennismaking en cohesie binnen en tussen de bevolkingsgroepen versterken en hierdoor de zorg voor elkaar stimuleren: ‘zorgvervlechting’. Anderzijds de drempels naar ambulante hulpverlening verlagen door de ‘zorggeletterdheid’ van de bevolking te vergroten.

Die doelstellingen willen we bereiken door de buurtontmoeting te ondersteunen en te verbreden en de aanwezigheid van welzijnsorganisaties te versterken of zichtbaarder te maken. Cultuur- en sportaanbod wordt gepromoot als middel om informele contacten te versterken. Dat alles met de uiteindelijke bedoeling de ‘zelfzorg’ van de buurt te stimuleren. Het project wordt gedragen door de deelnemende organisaties en medewerking van de stedelijke welzijnsraad en ouderenraad.

Contactgegevens

Kathleen Beirnaert
diensthoofd Zorg en Preventie 
kathleen.beirnaert@lokeren.be