Indiener

Lokaal bestuur Gavere

Buurt

Centrum van deelgemeente Gavere (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

In Gavere loopt er sinds 2017 een traject met welzijns- en zorgorganisaties en het lokaal bestuur om relaties, interacties en samenwerking tussen mensen en entiteiten te versterken.

Dit netwerk is intussen bestendigd in de platformgroep ‘’t is voor mekaar’ samenwerking tussen het lokaal bestuur Gavere, ELZ Vlaamse Ardennen, Site Mariahuis, Ebergiste, Seniorenraad/ Trefpunt 't Eiland, Logo Gezond+vzw, Zonnehoeve|Living+, De Lork, De Bolster huis Gavere, vzw Bellevue Gavere, Lokaal Dienstencentrum Den Oever, GAW De Steiger, CM, met methodische begeleiding door Schakel - die nu een concreet pilootproject rond zorgzame buurten in het centrum van Gavere wil opstarten.

Doelgroep en doelstelling

Kwetsbare inwoners via persoonlijke contacten beter bereiken en zo versterken. Zorgen voor elkaar wordt een automatisme, vanuit vrijwillig engagement en in wederkerigheid. Formele en informele zorg raken meer in elkaar verweven.

Methode

Enerzijds op wijkniveau ‘ankerpunten’ zoeken die een vrijwillig engagement opnemen om kleinschalige acties op te zetten in de eigen buurt. Anderzijds een buurtwerker aanwerven die in contact staat met deze ankerpunten en dankzij zijn of haar kennis van de sociale kaart in Gavere een link naar de formele zorg kan vormen. Daarnaast kan de medewerker ook de gedragen buurtanalyse verder uitbouwen. De medewerker zal ondersteund worden door alle leden uit de reeds bestaande platformgroep.

Contactgegevens

Eleen Légat
Lokaal bestuur Gavere
eleen.legat@gavere.be