Indiener

Lokaal bestuur Eeklo

Buurt

Sint-Jozef, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

'Zorgzame buurten': er zijn, voor en met elkaar. Niets nieuws onder de zon. Jaren terug was het de normaalste zaak van de wereld. En toch… hoe digitaler, hoe meer kansen en mogelijkheden… des te groter de uitdaging om, omgeven door lage drempels, dicht bij elkaar te blijven. Als lokaal bestuur voelen we ons geroepen hier de neutrale en coördinerende rol op te nemen om te verbinden en om kruisbestuiving maar ook eigenaarschap te stimuleren. We kiezen voor de buurt Sint-Jozef waar we de professionele partners willen samenbrengen en hun aanbod bekend willen maken. Daarnaast willen we ook buurtbewoners samenbrengen, engagementen initiëren en hun stem horen en vertalen richting toekomstige acties.

We zien deelname aan het project als de perfecte leerschool waarbinnen we samen met het netwerk kunnen experimenteren: linken wat er is, kruisbestuiven, participatieve beleidsvoorstellen uitwerken en drempels verlagen… het enthousiasme is groot. Het projectvoorstel samen uitwerken was al een boeiende ervaring, we zijn dan ook heel benieuwd wat het project zelf zal brengen. De Zorgzame Buurt zal zichzelf immers pas echt vorm geven eens we van start gaan. Een buurtba(zaa)r of buurt-babbel-bank, de buurtbar(-o-meter), mixen/matchen en buurtambassadeurs, wat (nog) niet is zal er mogelijks op vraag van de buurt wel komen...