Wat

Een ontmoetingsplek in de buurt, waar bewoners van alle rang en stand elkaar leren kennen en samen activiteiten doen. Het Begijnenhuis is een onderdeel van de Begijnenpassage, een vernieuwend zorgproject van Zonnelied vzw.

Waar

Begijnenstraat in Sint-Jans-Molenbeek, wijk Karreveld, een zeer diverse en kansarme buurt.

Wie

Zonnelied vzw is een voorziening voor jongeren en volwassenen met een mentale en/of complexe beperking. Zonnelied vzw is samen met Huis Perrekes vzw, Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, Familiehulp en het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg initiatiefnemer.

Inhoud (kort)

De aanleiding voor de realisatie van een buurthuis was de zeer negatieve bijklank van Sint-Jans-Molenbeek na de terreuraanslagen. Het toenmalige leegstaande café op de hoek van de straat was een donkere plek in de buurt, het ‘schuiloord’ van de broers Abdeslam.  De transformatie tot een buurthuis bracht op een positieve manier de buurt terug tot leven.

We organiseerden een kennismaking met de buurt en zijn actief naar hen toe gestapt, we durfden hen in de ogen kijken. De eigen campus van Zonnelied werd open gesteld voor de buurt als ontmoetingsplek. Er kwam al snel een koor repeteren en ook een jongerenwerking en de buurtschool deden hier activiteiten. Een wandelclub werd opgestart. 

Bereik en impact

De Begijnenpassage ontwikkelt een nieuw en integraal concept dat, via netwerk van formele en informele actoren, de realisatie van een buurtzorgnetwerk ambieert. Het uitgangspunt is de verbinding van wonen en zorg, op maat en ingebed in een zo gewoon mogelijke woonomgeving. In deze kijk staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Aandacht gaat naar de multiculturele context, sociale inbedding, solidariteit, inclusie, kleinschaligheid en kwaliteit van leven voor iedere betrokkene.

Het buurthuis als onderdeel van de Begijnenpassage is laagdrempelig en bereikt iedereen uit de buurt. Het buurtcomité houdt de werking actief en zet in op verbinding via allerlei acties. In het buurtcomité zitten de trekkers uit de diverse geledingen van de buurt. De klemtoon ligt op de noden van de buurt, onder meer door de organisatie van huiswerkklasjes, het invullen van belastingspapieren, de organisatie van familiefeestjes voor wie klein behuisd is, het composteren voor bio-groenten, enz. Wie we niet kunnen helpen, zetten we op weg naar het OCMW, het CAW of een andere dienst. Zo verlagen we de drempel naar professionele diensten.

Sinds de opstart van het Begijnenhuis en de acties die eraan verbonden zijn, zijn de inwoners van de buurt letterlijk hun deuren gaan openen. Eerst kwamen de kinderen en nadien de volwassenen op straat om verbinding te zoeken. De buurtbewoners zijn niet langer onbekenden voor mekaar. Na 4 jaar kunnen we stellen dat het effect duurzaam geïnstalleerd is door de buurt zelf.
Het leegstaande buurthuis mochten we gebruiken maar we moesten het zelf renoveren. We vonden projectsubsidies en giften om samen met de buurtbewoners het gelijkvloers op te knappen.

Timing

Gestart in 2016, opening van Het Begijnenhuis in mei 2018.

Leerpunten

Geld inzamelen in de buurt lukte niet. Veel mensen halen hier met moeite het einde van de maand.
Zonnelied heeft steeds een trekkersrol opgenomen en dit dankzij een gedreven ploeg van medewerkers. Verbinden maken, valt of staat met menselijke contacten.

Toekomst

We proberen voortdurend nieuwe dingen, gericht op een inclusieve buurt. Het Begijnenhuis is een open huis waar iedereen welkom is. Je kan hier zomaar binnenstappen, iets vragen, even blijven, een koffie dringen en elke week is er buurtpermanentie.
De Begijnenpassage heeft intussen ook een CADO (autonoom dagcentrum voor ouderen) en een antennepost geopend. In deze laatste kan de buurt terecht  voor verpleegkundige ondersteuning én en begeleiding bij de zwangerschap.
Intussen hebben we ook een bouwvergunning gekregen voor een nieuwbouw met een innovatief co-housing project voor buurtbewoners met dementie. In de nieuwbouw komen ook 14 flats voor bewoners die als mantelzorger ook iets willen betekenen in de ruimere buurt.

Meer weten?

https://www.zonneliedvzw.be/samenwerkingsverbanden-en-projecten/particip...