Een buurtanalyse is een instrument om verbinding te maken én een volledig beeld van de buurt te krijgen. Je gaat na wie en wat al aanwezig is, en komt te weten waar de buurt nood aan heeft. Dit doe je door samen met alle betrokkenen in gesprek te gaan.