Indiener

Welzijnsvereniging Sleutelzorg

Buurt

Tielrode, Temse (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Welzijnsvereniging Sleutelzorg en lokaal bestuur Temse slaan de handen in elkaar om in te zetten op de ontwikkeling en implementatie van acties tegen vereenzaming, het versterken van de sociale cohesie en het benutten van krachten/talenten binnen de buurten door het afstemmen van (kleine praktische) zorgvragen op het beschikbare hulppotentieel (versterken van sociaal weefsel). Professionele- en informele samenwerkingspartners zijn o.a. de ouderenadviesraad, diverse verenigingen en (sport)clubs, mutualiteiten, huisartsen(kring), apothekers, thuisverpleging, paramedici,… Hier zien we belangrijke ankerpunten/brugfiguren om het project en de acties bekend te maken en om de inwoners, via hun persoonlijke relatie, toe leiden tot of  te ondersteunen bij  deelname aan één van de initiatieven. Een We zetten in op samenwerking met LOGO Waasland, de Eerstelijnszone en verschillende diensten binnen het lokaal bestuur (Mobiliteit, Sociale Zorg, Sport, Duurzaamheid, Lokale economie,…) om te komen tot een algehele gedragenheid. Daarnaast zoeken we ook naar verbinding met de lokale handelaren om het project mee zichtbaar en gekend te maken op een laagdrempelige manier (in het alledaagse leven en bij alledaagse activiteiten van de Temsenaars).

Website

Facebookpagina LDC ‘t Achterpoortje

Contactgegevens

Sofie Franckaert 
Centrumleider
centrumleider@sleutelzorgtemse.be