Indiener

Zorggroep Zusters van Berlaar - Woonzorgcentrum Kloosterhof

Buurt

Berlaar (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

Beregoed, de slagzin van de gemeente Berlaar en waar we ook naar streven in onze zorg. Het project wordt ondersteund door een samenwerking tussen de gemeente Berlaar, het OCMW van Berlaar, WZC Sint-Augustinus en WZC Kloosterhof, in co-creatie met ELZ Pallieterland. We willen enerzijds het formeel netwerk versterken door een samenwerking te creëren met de verschillende sociale diensten (OCMW, WZC Kloosterhof en WZC Sint-Augustinus), die samen een ‘sociale ombudsdienst’ zullen bemannen, die je op weg helpt in de (digitale) dienstverlening.

Anderzijds willen we het informele netwerk in Berlaar verder uitbouwen door per straat op zoek te gaan naar sociale peters/meters die een signaalfunctie zullen opnemen en er op straatniveau zullen voor zorgen dat er meer sociale cohesie is. Deze peters en meters zullen aangestuurd worden door een buurtzorgwerker/‘coördinator peters en meters’ die hen op psychosociaal vlak zal ondersteunen en coachen, maar ook een fysiek aanspreekpunt en het boegbeeld van het project ‘Beregoede zorg Berlaar’ zal vormen voor de inwoners van de gemeente.

Website

https://www.balderhuysberlaar.be/

Contactgegevens

Britt Salaets
Projectverantwoordelijke 'Zorgzame Buurten'
britt.salaets@zusters-berlaar.be