Indiener

Lokaal dienstencentrum Vives

Buurt

Appartementsblokken van de Scherdemaalwijk, Anderlecht

Korte beschrijving van het project

In deze buurt zijn sociale infrastructuur en diensten nagenoeg afwezig. Het lokaal dienstencentrum vormt samen met groepspraktijk Helix, gemeentelijke school de Vijvers, lagere school Nellie Melba, gemeenschapscentrum De Rinck en de sociale dienst van de gemeente Anderlecht de stuurgroep van het project. De samenstelling van de stuurgroep wordt tijdens de looptijd van het project uitgebreid met buurtbewoners en staat permanent open voor nieuwe mensen. We vormen voor dit project een ‘ad hoc’ netwerk dat voor de eerste keer samen de schouders zet onder een stevig en buurtdragend project. Qua timing kunnen we inspelen op een opportuniteit: een leegstaand buurtrestaurant wordt gelijklopend aan dit project omgevormd tot een nieuwe werkplek voor lokaal dienstencentrum Vives. We willen beide participatieve processen laten samenlopen en interageren.

De buurt gaat gebukt onder sterke vereenzaming. Het gebrek aan zorgdiensten en zorgnetwerken lijkt deze vereenzaming nog te versterken. Het project richt zich juist hierop: sleutelfiguren (die we zorgconciërges noemen) zoeken, aanspreken, bijstaan en ondersteunen in het opnemen van een actieve rol in de verschillende appartementsblokken. Samen met hen willen we, blok per blok, op zoek gaan naar de welzijns- en zorgnoden. Het project zorgt voor verknoping tussen de zorgconciërges onderling enerzijds en met de aanwezige (of toekomstige) zorgdienstverleners (waartoe we ons als lokaal dienstencentrum zelf rekenen). We willen de zorgconciërges samenbrengen en laten netwerken: ervaringen uitwisselen maar ook op zoek gaan naar mogelijke oplossingen en indien die (nog) niet bestaan, initiatieven laten uitproberen. Deze fysieke en virtuele plek noemen we de zorgconciërgerie. Op deze ‘plek’ weten de zorgconciërges zich ondersteund door ons, door zorgprofessionals en verschillende zorgverleners en zorgdiensten, ook degene die we nog naar de buurt moeten halen.

Contactgegevens

Edwin Delanoeye
edwin.delanoeye@cosmosvzw.be