Indiener

Blijdorp vzw

Buurt

Sint-Rochusstraat in het centrum van Dendermonde en omgeving, Dendermonde (Oost-Vlaanderen) 

Korte omschrijving van het project

Blijdorp wil als initiatiefnemer met een inclusief project midden in de stad  Dendermonde de verbinding aangaan met zowel de directe buurt als  andere partners binnen  de sociale, culturele en economische sector van Dendermonde en dit vanuit een gefundeerd beleidsplan waarin de duurzame verbinding met verschillende stakeholders (clienten, ouders, familie, buurt en omgeving) centraal staat. Zie extra informatie ‘beleidsplan Blijdorp’.  Blijdorp biedt de nodige infrastructuur aan en de know how van omgaan met personen met een verstandelijke beperking en nodigt andere partners uit om hun kennis en expertise te delen  en zo concreet samen te komen tot een laagdrempelige ontmoetingsruimte  voor de directe buurt (schoolgaande jeugd, ouderen,…)waarin oog is voor maatschappelijke ondersteuning  , het erkennen van onderliggende noden van andere doelgroepen , herwaarderen van de buurt en waar we door intersectorale samenwerking in de buurt bijdragen aan integrale zorg en verhoging van de levenskwaliteit.

Bij de uitwerking van de dagondersteuning voor onze clienten met een verstandelijke beperking willen we na de renovatie ook effectief die buurt meer gaan betrekken. We zijn er van overtuigd dat we met ons project een grote meerwaarde voor de buurt kunnen zijn.  En omgekeerd kan de buurt ook een belangrijke meerwaarde zijn voor onze doelgroep.