Omdat onveilige situaties en contexten voor kinderen en jongeren tijdens de lockdown meer onder de radar blijven, worden er bij de versoepeling van de opgelegde maatregelen meer vragen en aanmeldingen verwacht bij jeugdhulp. Om deze stijging op te vangen breiden we de omkadering van de residentiële jeugdhulpvoorzieningen nu uit. Dit betekent een versterking van de personele omkadering met 0,2 VTE voor een leefgroep van 10 minderjarigen.