De zes erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) werken momenteel een traject uit waarbij ze laagdrempelige eerstelijns psychosociale ondersteuning voor mantelzorgers aanbieden. Daarbij zetten ze in op proactief het gesprek aangaan met mantelzorgers, en hen de mogelijkheid bieden om in gesprek te gaan als ze daar zelf nood aan hebben, o.a. via een gezamenlijk 0800-telnr. Hierbij is er specifieke aandacht voor de doelgroep jonge mantelzorgers.