Heel wat kinderen en jongeren worden extra getroffen door de coronamaatregelen, zeker die kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. Met een brede projectoproep wil de Vlaamse Regering bottom up initiatieven versterken. Doelstelling van deze oproep is om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving.

Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kort lopende projecten (afronding in 2020).

Per dossier kan er maximaal 100 000 EUR worden aangevraagd

Deze oproep kadert in Generatie Veerkracht, het actieplan voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona.