We lanceren een proefproject rond een mobiel aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing. In dit project introduceren we de Signs of Safety filosofie in samenwerking gemandateerde voorzieningen, sociale diensten jeugdrechtbank en voorzieningen jeugdhulp. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering binnen jeugdbescherming gericht op het creëren van veiligheid voor minderjarigen in situaties waar hun integriteit en/of ontwikkelingskansen in het gedrang zijn. De focus ligt op veiligheid creëren binnen de eigen context als alternatief voor uithuisplaatsing. Zo willen we de druk op residenties verlagen, maar bovenal minder trauma creëren bij de jongere.