Deze actie omvat het opzetten van een tweedelijns-chat vanuit de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). De chattool voor de CGG maakt het mogelijk dat nulde- en eerstelijns chatlijnen gemakkelijker kunnen doorverwijzen naar het aanbod van de CGG wanneer tijdens hun chatgesprekken blijkt dat mensen nood hebben aan een meer gespecialiseerd aanbod. De CGG tekenen in op dezelfde technische modaliteiten die al door deze verwijzers gebruikt worden, de SIT-tool.

De hulplijnen, de eerstelijns psychosociale hulp van CAW en de gespecialiseerde zorg door CGG maakten ook proactieve en flexibele werkafspraken om elkaar maximaal te ondersteunen om een passend antwoord te kunnen bieden op de hulpvragen die op hen afkomen tijdens deze coronacrisis.