In het kader van de HOU VAST Beweging start TEJO vanaf september 2021 met een nieuw project: een reizende belevingsexpo! TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren en biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. TEJO wil de aandacht vestigen op een attitudebewustwording voor meer tijd en positieve aandacht voor het ontwikkelingsproces van jongeren. Ze willen vorm geven aan een sociale beweging die ze HOU-VAST noemen en waaronder diverse projecten worden opgezet. 

Één van de HOU-VAST projecten, is de belevingsexpo WE(L) ZIJN JONG!. Deze ‘reizende tentoonstelling’ werkt TEJO uit om jongeren preventiever te ondersteunen. Op een creatieve, innovatieve manier gaan ze jongeren vertellen over hun rechtspositie, wat het betekent ‘goed in uw vel zitten’, een positief zelfbeeld te hebben en zo het persoonlijk welzijn van jongeren te versterken en verbreden. Ook wanneer het niet goed gaat willen ze hen de weg wijzen naar de hulpverlening die ze nodig hebben. De expo start op 11 september 2021 in het Maagdenhuis in Antwerpen, een voormalig weeshuis, nu een museum in centrum Antwerpen. Nadien zal de expo verder reizen naar andere steden over heel Vlaanderen.